Sản phẩm - Điều hòa Sumikura

4.700.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

4.700.000đ

Chi tiết

5.800.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

5.800.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

8.950.000đ

Chi tiết

12.500.000đ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

12.500.000đ

Chi tiết

13.770.000đ

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI

13.770.000đ

Chi tiết

5.700.000đ

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

5.700.000đ

Chi tiết

6.800.000 đ

Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

6.800.000 đ

Chi tiết

11.950.000đ

Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

11.950.000đ

Chi tiết

14.300.000đ

Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

14.300.000đ

Chi tiết

16.800.000đ

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều inverter APS/APO-280DC

Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều inverter APS/APO-280DC

16.800.000đ

Chi tiết

10.500.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2HP

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2HP

10.500.000 đồng

Chi tiết

14.400.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2.5HP

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2.5HP

14.400.000 đồng

Chi tiết

9.600.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 1HP Inverter

Điều hòa Sumikura 2 chiều 1HP Inverter

9.600.000 đồng

Chi tiết

11.700.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 1.5HP Inverter

Điều hòa Sumikura 2 chiều 1.5HP Inverter

11.700.000 đồng

Chi tiết

17.571.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2HP Inverter

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2HP Inverter

17.571.000 đồng

Chi tiết

27.600.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2.5HP Inverter

Điều hòa Sumikura 2 chiều 2.5HP Inverter

27.600.000 đồng

Chi tiết

16.100.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2.2hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2.2hp

16.100.000 đồng

Chi tiết

18.100.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2.5hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2.5hp

18.100.000 đồng

Chi tiết

19.200.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 3hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 3hp

19.200.000 đồng

Chi tiết

23.400.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 4hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 4hp

23.400.000 đồng

Chi tiết

17.571.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 2.2hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 2.2hp

17.571.000 đồng

Chi tiết

19.800.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 2.5hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 2.5hp

19.800.000 đồng

Chi tiết

20.900.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 3hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 3hp

20.900.000 đồng

Chi tiết

25.147.000 đồng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 4hp

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 4hp

25.147.000 đồng

Chi tiết

17.585.000 đồng

Điều hòa âm trần Sumikura 2hp

Điều hòa âm trần Sumikura 2hp

17.585.000 đồng

Chi tiết

21.837.000 đồng

Điều hòa âm trần Sumikura 2.5hp

Điều hòa âm trần Sumikura 2.5hp

21.837.000 đồng

Chi tiết

22.800.000 đồng

Điều hòa âm trần Sumikura 3hp

Điều hòa âm trần Sumikura 3hp

22.800.000 đồng

Chi tiết

25.941.000 đồng

Điều hòa âm trần Sumikura 4hp

Điều hòa âm trần Sumikura 4hp

25.941.000 đồng

Chi tiết

23.876.000 đồng

Điều hòa áp trần Sumikura 3hp

Điều hòa áp trần Sumikura 3hp

23.876.000 đồng

Chi tiết

26.952.000 đồng

Điều hòa áp trần Sumikura 4hp

Điều hòa áp trần Sumikura 4hp

26.952.000 đồng

Chi tiết

32.522.000 đồng

Điều hòa áp trần Sumikura 5.5hp

Điều hòa áp trần Sumikura 5.5hp

32.522.000 đồng

Chi tiết

37.000.000 đồng

Điều hòa áp trần Sumikura 6.5hp

Điều hòa áp trần Sumikura 6.5hp

37.000.000 đồng

Chi tiết

4.400.000 đồng

Điều hòa Sumikura 1HP

Điều hòa Sumikura 1HP

4.400.000 đồng

Chi tiết

7.900.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2HP

Điều hòa Sumikura 2HP

7.900.000 đồng

Chi tiết

13.100.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2.5HP

Điều hòa Sumikura 2.5HP

13.100.000 đồng

Chi tiết

4.450.000đ

Điều hòa Sumikura 1HP

Điều hòa Sumikura 1HP

4.450.000đ

Chi tiết

13.100.000 đồng

Điều hòa Sumikura 2.5HP

Điều hòa Sumikura 2.5HP

13.100.000 đồng

Chi tiết

8.300.000 đồng

Điều hòa Sumikura Inverter - 1HP

Điều hòa Sumikura Inverter - 1HP

8.300.000 đồng

Chi tiết

10.500.000 đồng

Điều hòa Sumikura Inverter - 1.5HP

Điều hòa Sumikura Inverter - 1.5HP

10.500.000 đồng

Chi tiết

15.900.000 đồng

Điều hòa Sumikura Inverter - 2HP

Điều hòa Sumikura Inverter - 2HP

15.900.000 đồng

Chi tiết
  • 1 2