Skip to Main Content »

1 2 3 4 5
 1. Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTF25UV1V
  7.090.000 đồng
 2. Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTF35UV1V
  9.090.000 đồng
 3. Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 9000BTU FTKA25UAVMV
  8.250.000 đồng
 4. Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 12000BTU FTKA35UAVMV
  10.250.000 đồng
 5. Máy lạnh Daikin Inverter 1hp FTKC25QVMV
  10.000.000 đồng
 6. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5hp FTKC35QVMV/RKC35QVMV
  12.200.000 đồng
 7. Daikin FTF50UV1V
  14.250.000 đồng
 8. Máy lạnh Daikin Inverter 2hp FTKC50QVMV/RKC50QVMV
  18.900.000 đồng
 9. Daikin FTF60UV1V
  20.200.000 đồng
 10. Máy lạnh Daikin Inverter 2.5hp FTKC60QVMV/RKC60QVMV
  26.000.000 đồng
 11. Máy lạnh Daikin Inverter 1hp FTKS25GVMV/RKS25GVMV
  10.900.000 đồng
 12. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5hp FTKS35GVMV/RKS35GVMV
  12.850.000 đồng
 13. Máy lạnh Daikin Inverter 2hp FTKS50GVMV/RKS50GVMV
  19.950.000 đồng
 14. Máy lạnh Daikin Inverter 2.5hp FTKS60GVMV/RKS60GVMV
  27.870.000 đồng
 15. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1hp FTXM25HVMV/RXM25HVMV
  10.850.000 đồng
 16. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1.5hp FTXM35HVMV/RXM35HVMV
  13.200.000 đồng
 17. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 2hp FTHM50HVMV/RHM50HVMV
  20.900.000 đồng
 18. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 2.5hp FTHM60HVMV/RHM60HVMV
  28.750.000 đồng
 19. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 3hp FTHM71HVMV/RHM71HVMV
  32.650.000 đồng
 20. Điều hòa Daikin 2hp inverter FTKC50UVMV
  17,890,000
 21. Điều hòa Daikin inverter 1,5hp FTKA35UAVMV
  10,800,000
 22. Máy lạnh FTKC Daikin Inverter 1.5 HP (FTKC35UAVMV)
  11,500,000
 23. Điều hòa Daikin tủ đứng 36,100 btu/h
  Liên hệ
 24. Điều hòa Daikin Áp trần FH36PUV2V
  Liên hệ
 25. Điều hòa Tủ đứng đặt sàn Nối ống gió Daikin 160,000 btu/h
  Liên hệ
 26. Điều hòa Daikin áp trần FH30PUV2V
  Liên hệ
 27. Điều hòa Daikin FD18KAY1
  Liên hệ
 28. Điều hòa Tủ đứng đặt sàn Nối ống gió Daikin 200,000 btu/h
  Liên hệ
 29. Máy lạnh âm trần Daikin 2.5HP
  Call
 30. Điều hòa Daikin áp trần FH18PUV2V
  Liên hệ
 31. Điều hòa áp trần Daikin FH24PUV2V
  Liên hệ
 32. Điều hòa Daikin FD13KAY1
  Liên hệ
 33. Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500btu/h
  Liên hệ
 34. Điều hòa Daikin FD05KAY1
  Liên hệ
 35. Điều hòa Tủ đứng loại thổi gió trực tiếp Daikin 60,000btu/h
  Liên hệ
 36. Điều hòa Daikin tủ đứng 26,600 btu/h
  Liên hệ
 37. Điều hòa Daikin FD20KAY1
  Liên hệ
 38. Điều hòa áp trần Daikin FH42PUV2V
  Liên hệ
 39. Máy lạnh âm trần Daikin 5HP
  Liên hệ
 40. Điều hòa Tủ đứng đặt sàn Nối ống gió Daikin 120,000 btu/h
  Liên hệ