Sản phẩm - Loa kéo bình

4.500.000đ

Loa kéo Dalton TS-10G250N hát Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 300W, Bass 25

Loa kéo Dalton TS-10G250N hát Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 300W, Bass 25

4.500.000đ

Chi tiết

4.900.000đ

Loa kéo karaoke Dalton TS-12G350N 350W

Loa kéo karaoke Dalton TS-12G350N 350W

4.900.000đ

Chi tiết

4.900.000đ

Loa kéo Dalton TS-12G380N Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 400W, Bass 30

Loa kéo Dalton TS-12G380N Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 400W, Bass 30

4.900.000đ

Chi tiết

5.500.000đ

Loa Kéo Dalton TS-12G400X Bass 30cm, 500W, Kèm 2 Micro

Loa Kéo Dalton TS-12G400X Bass 30cm, 500W, Kèm 2 Micro

5.500.000đ

Chi tiết

5.600.000đ

Loa kéo karaoke Dalton TS-12G450X 500W

Loa kéo karaoke Dalton TS-12G450X 500W

5.600.000đ

Chi tiết

5.800.000đ

Loa kéo Dalton TS-12G400XP 500W Bass 30cm, Bluetooth, 2 micro

Loa kéo Dalton TS-12G400XP 500W Bass 30cm, Bluetooth, 2 micro

5.800.000đ

Chi tiết

6.200.000đ

Loa kéo Dalton TS-15G550N Karaoke, Bluetooth, 2 micro 550W, Bass 40

Loa kéo Dalton TS-15G550N Karaoke, Bluetooth, 2 micro 550W, Bass 40

6.200.000đ

Chi tiết

6.700.000đ

Loa Kéo Dalton TS-15G500X, 600W, Bass 40, kèm 2 mic không dây

Loa Kéo Dalton TS-15G500X, 600W, Bass 40, kèm 2 mic không dây

6.700.000đ

Chi tiết

6.700.000đ

Loa kéo Karaoke Dalton TS-15G600X(TS-15G500X), Bas 40 600W

Loa kéo Karaoke Dalton TS-15G600X(TS-15G500X), Bas 40 600W

6.700.000đ

Chi tiết

7.800.000đ

Loa Kéo Dalton TS-15G700X (Bass 40cm, 700W, Kèm 2 Micro, Pin 3-5h)

Loa Kéo Dalton TS-15G700X (Bass 40cm, 700W, Kèm 2 Micro, Pin 3-5h)

7.800.000đ

Chi tiết

8.000.000đ

Loa kéo Dalton DA-15XPro, Bass 40, 750W, 2 Mic không dây

Loa kéo Dalton DA-15XPro, Bass 40, 750W, 2 Mic không dây

8.000.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Loa kéo Dalton TS-18G800X hát Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 850W, bass 50

Loa kéo Dalton TS-18G800X hát Karaoke, Bluetooth, USB, 2 micro 850W, bass 50

8.900.000đ

Chi tiết

9.200.000đ

Loa kéo Dalton TS-18G800XP Bas 50cm 850W

Loa kéo Dalton TS-18G800XP Bas 50cm 850W

9.200.000đ

Chi tiết

9.200.000đ

Loa kéo Dalton TS-18G850X Bass 50cm 850W

Loa kéo Dalton TS-18G850X Bass 50cm 850W

9.200.000đ

Chi tiết

7.700.000đ

Loa kéo Dalton KS-18000A, 850W, Bass 50, 2 Mic

Loa kéo Dalton KS-18000A, 850W, Bass 50, 2 Mic

7.700.000đ

Chi tiết

13.900.000đ

Loa kéo karaoke Dalton TS-15A6500, 1800W, 2 Bass 40, 2 mic

Loa kéo karaoke Dalton TS-15A6500, 1800W, 2 Bass 40, 2 mic

13.900.000đ

Chi tiết