Sản phẩm - Điều hòa Nagakawa

4.600.000đ

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R2T30

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R2T30

4.600.000đ

Chi tiết

5.600.000đ

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R2T30

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R2T30

5.600.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R2T30

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R2T30

8.900.000đ

Chi tiết

14.900.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 24000Btu 1 chiều NIS-C24R2T30

Điều hòa Nagakawa inverter 24000Btu 1 chiều NIS-C24R2T30

14.900.000đ

Chi tiết

4.600.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 9000 Btu NS-C09R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 9000 Btu NS-C09R2T31

4.600.000đ

Chi tiết

5.600.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 12000 Btu NS-C12R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 12000 Btu NS-C12R2T31

5.600.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 18000 Btu NS-C18R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 18000 Btu NS-C18R2T31

8.900.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2T31

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2T31

14.500.000đ

Chi tiết

5.300.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

5.300.000đ

Chi tiết

6.400.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

6.400.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T33

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T33

9.500.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 18000btu NIS-C18R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 18000btu NIS-C18R2H12

9.500.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T29

9.500.000đ

Chi tiết

14.900.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C24R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C24R2T29

14.900.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 24000Btu/h 1 chiều NIS-C24R2T28

Điều hòa Nagakawa Inverter 24000Btu/h 1 chiều NIS-C24R2T28

14.500.000đ

Chi tiết

15.650.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C18R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C18R1T20

15.650.000đ

Chi tiết

20.700.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20

20.700.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 36.000BTU 1 chiều NT-C36R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 36.000BTU 1 chiều NT-C36R1T20

28.500.000đ

Chi tiết

29.900.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NT-C50R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NT-C50R1T20

29.900.000đ

Chi tiết

15.650.000đ

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa 18000Btu 1 chiều NT-C18R1U16

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa 18000Btu 1 chiều NT-C18R1U16

15.650.000đ

Chi tiết

20.700.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28000Btu 1 chiều NT-C28R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28000Btu 1 chiều NT-C28R1U16

20.700.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36000Btu 1 chiều NT-C36R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36000Btu 1 chiều NT-C36R1U16

28.500.000đ

Chi tiết

29.900.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50000Btu 1 chiều NT-C50R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50000Btu 1 chiều NT-C50R1U16

29.900.000đ

Chi tiết

18.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000Btu 1 chiều NP-C28R2H21

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000Btu 1 chiều NP-C28R2H21

18.800.000đ

Chi tiết

29.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000Btu 1 chiều NP-C50R2H21

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000Btu 1 chiều NP-C50R2H21

29.900.000đ

Chi tiết

59.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C24

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C24

59.900.000đ

Chi tiết

58.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C25

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C25

58.900.000đ

Chi tiết

22.900.000đ

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter 30.000Btu NIP-A30DC

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter 30.000Btu NIP-A30DC

22.900.000đ

Chi tiết

69.900.000Đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 100000Btu/h 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 100000Btu/h 1 chiều

69.900.000Đ

Chi tiết

4.800.000đ

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R1M05

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R1M05

4.800.000đ

Chi tiết

5.600.000đ

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R1M05

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R1M05

5.600.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R1M05

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R1M05

8.900.000đ

Chi tiết

12.200.000đ

Điều hòa Nagakawa 24000btu NS-C24R1M05

Điều hòa Nagakawa 24000btu NS-C24R1M05

12.200.000đ

Chi tiết

5.500.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 9000btu NIS-C09R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 9000btu NIS-C09R2H12

5.500.000đ

Chi tiết

6.500.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 12000btu NIS-C12R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 12000btu NIS-C12R2H12

6.500.000đ

Chi tiết

13.900.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 24000btu NIS-C24R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 24000btu NIS-C24R2H12

13.900.000đ

Chi tiết

8.950.000 đồng

Điều hòa Nagakawa 2HP

Điều hòa Nagakawa 2HP

8.950.000 đồng

Chi tiết

5.200.000 đồng

Điều hòa Nagakawa 1HP

Điều hòa Nagakawa 1HP

5.200.000 đồng

Chi tiết

6.400.000 đồng

Điều hòa Nagakawa 1.5HP

Điều hòa Nagakawa 1.5HP

6.400.000 đồng

Chi tiết

8.100.000 đồng

Điều hòa Nagakawa 2HP

Điều hòa Nagakawa 2HP

8.100.000 đồng

Chi tiết
  • 1 2