Sản phẩm - Điều hòa Nagakawa

4.600.000đ

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R2T30

Điều hòa Nagakawa 9000btu NS-C09R2T30

4.600.000đ

Chi tiết

5.700.000đ

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R2T30

Điều hòa Nagakawa 12000btu NS-C12R2T30

5.700.000đ

Chi tiết

8.800.000đ

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R2T30

Điều hòa Nagakawa 18000btu NS-C18R2T30

8.800.000đ

Chi tiết

14.900.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 24000Btu 1 chiều NIS-C24R2T30

Điều hòa Nagakawa inverter 24000Btu 1 chiều NIS-C24R2T30

14.900.000đ

Chi tiết

4.600.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 9000 Btu NS-C09R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 9000 Btu NS-C09R2T31

4.600.000đ

Chi tiết

5.700.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 12000 Btu NS-C12R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 12000 Btu NS-C12R2T31

5.700.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 18000 Btu NS-C18R2T31

Điều hòa 1 chiều Nagakawa 18000 Btu NS-C18R2T31

8.900.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2T31

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2T31

14.500.000đ

Chi tiết

5.300.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

5.300.000đ

Chi tiết

6.300.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

6.300.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T33

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T33

9.500.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 18000btu NIS-C18R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 18000btu NIS-C18R2H12

9.500.000đ

Chi tiết

9.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C18R2T29

9.500.000đ

Chi tiết

14.900.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C24R2T29

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều NIS-C24R2T29

14.900.000đ

Chi tiết

14.500.000đ

Điều hòa Nagakawa Inverter 24000Btu/h 1 chiều NIS-C24R2T28

Điều hòa Nagakawa Inverter 24000Btu/h 1 chiều NIS-C24R2T28

14.500.000đ

Chi tiết

4.200.000đ

Máy lạnh Nagakawa 1HP NS-C09R2M09

Máy lạnh Nagakawa 1HP NS-C09R2M09

4.200.000đ

Chi tiết

5.400.000đ

Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R2M09

Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R2M09

5.400.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R2M09 18000Btu/h

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R2M09 18000Btu/h

8.950.000đ

Chi tiết

5.500.000đ

Điều hòa Nagakawa inverter 9000btu NIS-C09R2H12

Điều hòa Nagakawa inverter 9000btu NIS-C09R2H12

5.500.000đ

Chi tiết

11.900.000đ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R2M09 24000Btu/h

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R2M09 24000Btu/h

11.900.000đ

Chi tiết

14.650.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C18R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C18R1T20

14.650.000đ

Chi tiết

18.900.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20

18.900.000đ

Chi tiết

25.500.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 36.000BTU 1 chiều NT-C36R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 36.000BTU 1 chiều NT-C36R1T20

25.500.000đ

Chi tiết

27.600.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NT-C50R1T20

Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NT-C50R1T20

27.600.000đ

Chi tiết

15.650.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 18000BTU 1 chiều NT-C18R2M32

Điều hòa âm trần Nagakawa 18000BTU 1 chiều NT-C18R2M32

15.650.000đ

Chi tiết

20.700.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 28000BTU 1 chiều NT-C28R2M32

Điều hòa âm trần Nagakawa 28000BTU 1 chiều NT-C28R2M32

20.700.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 36000BTU 1 chiều NT-C36R2M32

Điều hòa âm trần Nagakawa 36000BTU 1 chiều NT-C36R2M32

28.500.000đ

Chi tiết

29.600.000đ

Điều hòa âm trần Nagakawa 50000BTU 1 chiều NT-C50R2M32

Điều hòa âm trần Nagakawa 50000BTU 1 chiều NT-C50R2M32

29.600.000đ

Chi tiết

15.650.000đ

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa 18000Btu 1 chiều NT-C18R1U16

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa 18000Btu 1 chiều NT-C18R1U16

15.650.000đ

Chi tiết

20.700.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28000Btu 1 chiều NT-C28R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28000Btu 1 chiều NT-C28R1U16

20.700.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36000Btu 1 chiều NT-C36R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36000Btu 1 chiều NT-C36R1U16

28.500.000đ

Chi tiết

29.600.000đ

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50000Btu 1 chiều NT-C50R1U16

Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50000Btu 1 chiều NT-C50R1U16

29.600.000đ

Chi tiết

18.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000Btu 1 chiều NP-C28R2H21

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000Btu 1 chiều NP-C28R2H21

18.800.000đ

Chi tiết

29.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000Btu 1 chiều NP-C50R2H21

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000Btu 1 chiều NP-C50R2H21

29.900.000đ

Chi tiết

59.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C24

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C24

59.900.000đ

Chi tiết

58.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C25

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000Btu 1 chiều NP-C100R1C25

58.900.000đ

Chi tiết

20.950.000đ

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter 30.000Btu NIP-A30DC

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter 30.000Btu NIP-A30DC

20.950.000đ

Chi tiết

69.900.000Đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 100000Btu/h 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 100000Btu/h 1 chiều

69.900.000Đ

Chi tiết

17.300.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28DH+

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28DH+

17.300.000đ

Chi tiết

27.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000BTU 1 chiều NP-C50DH+

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000BTU 1 chiều NP-C50DH+

27.800.000đ

Chi tiết
  • 1 2