Sản phẩm - Điều hòa Panasonic

9.290.000đ

Điều hòa Panasonic 9000btu 1 chiều inverter XPU9XKH-8

Điều hòa Panasonic 9000btu 1 chiều inverter XPU9XKH-8

9.290.000đ

Chi tiết

11.290.000 đ

Điều hòa Panasonic 12000btu 1 chiều inverter XPU12XKH-8

Điều hòa Panasonic 12000btu 1 chiều inverter XPU12XKH-8

11.290.000 đ

Chi tiết

17.990.000đ

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8

17.990.000đ

Chi tiết

24.600.000đ

Điều hòa Panasonic 24000 Btu inverter XPU24XKH-8

Điều hòa Panasonic 24000 Btu inverter XPU24XKH-8

24.600.000đ

Chi tiết

7.750.000 đồng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9WKH-8

7.750.000 đồng

Chi tiết

7.750.000đ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8

7.750.000đ

Chi tiết

9.700.000 đồng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12WKH-8

9.700.000 đồng

Chi tiết

9.750.000đ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8

9.750.000đ

Chi tiết

15.000.000đ

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8

15.000.000đ

Chi tiết

15.100.000đ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

15.100.000đ

Chi tiết

20.800.000đ

Điều hòa Panasonic 24000 Btu 1 chiều N24XKH-8

Điều hòa Panasonic 24000 Btu 1 chiều N24XKH-8

20.800.000đ

Chi tiết

10.900.000đ

Điều hòa Panasonic 9.000Btu 1hp 1 chiều inverter U9ZKH-8

Điều hòa Panasonic 9.000Btu 1hp 1 chiều inverter U9ZKH-8

10.900.000đ

Chi tiết

12.950.000đ

Điều hòa Panasonic 12.000Btu 1.5hp 1 chiều inverter U12ZKH-8

Điều hòa Panasonic 12.000Btu 1.5hp 1 chiều inverter U12ZKH-8

12.950.000đ

Chi tiết

20.900.000đ

Điều hòa Panasonic 18.000Btu 2hp 1 chiều inverter U18ZKH-8

Điều hòa Panasonic 18.000Btu 2hp 1 chiều inverter U18ZKH-8

20.900.000đ

Chi tiết

27.800.000đ

Điều hòa Panasonic 24.000Btu 2.5hp 1 chiều inverter U24ZKH-8

Điều hòa Panasonic 24.000Btu 2.5hp 1 chiều inverter U24ZKH-8

27.800.000đ

Chi tiết

11.400.000đ

Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter YZ9WKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter YZ9WKH-8

11.400.000đ

Chi tiết

13.800.000đ

Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter YZ12WKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter YZ12WKH-8

13.800.000đ

Chi tiết

20.900.000đ

Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8

20.900.000đ

Chi tiết

11.980.000đ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU XU9ZKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU XU9ZKH-8

11.980.000đ

Chi tiết

14.600.000đ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8

14.600.000đ

Chi tiết

22.250.000đ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU XU18ZKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU XU18ZKH-8

22.250.000đ

Chi tiết

30.300.000đ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU XU24ZKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU XU24ZKH-8

30.300.000đ

Chi tiết

19.800.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 18000Btu S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 18000Btu S-19PU1H5B/U-19PN1H5

19.800.000đ

Chi tiết

25.900.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 24000Btu S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 24000Btu S-25PU1H5B/U-25PN1H5

25.900.000đ

Chi tiết

28.950.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu S-30PU1H5B/U-30PN1H5

28.950.000đ

Chi tiết

30.500.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8

30.500.000đ

Chi tiết

32.200.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 36000Btu S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 36000Btu S-36PU1H5B/U-36PN1H8

32.200.000đ

Chi tiết

34.200.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu S-42PU1H5B/U-42PN1H8

34.200.000đ

Chi tiết

37.400.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 48000Btu S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 48000Btu S-50PU1H5B/U-50PN1H8

37.400.000đ

Chi tiết

25.950.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 18000Btu S-1821PU3H/U-18PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 18000Btu S-1821PU3H/U-18PR1H5

25.950.000đ

Chi tiết

31.200.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 20500Btu S-1821PU3H/U-21PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 20500Btu S-1821PU3H/U-21PR1H5

31.200.000đ

Chi tiết

33.400.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 24000Btu S-2430PU3H/U-24PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 24000Btu S-2430PU3H/U-24PR1H5

33.400.000đ

Chi tiết

35.500.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu S-2430PU3H/U-30PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 30000Btu S-2430PU3H/U-30PR1H5

35.500.000đ

Chi tiết

39.300.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 34000Btu S-3448PU3H/U-34PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 34000Btu S-3448PU3H/U-34PR1H5

39.300.000đ

Chi tiết

44.100.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu S-3448PU3H/U-43PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu S-3448PU3H/U-43PR1H5

44.100.000đ

Chi tiết

44.100.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu 3 Pha S-3448PU3H/U-43PR1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 42000Btu 3 Pha S-3448PU3H/U-43PR1H8

44.100.000đ

Chi tiết

47.400.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5

Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5

47.400.000đ

Chi tiết

47.400.000đ

Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-48PR1H8

Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-48PR1H8

47.400.000đ

Chi tiết

19.400.000đ

Điều hòa tủ đứng Panasonic 18.000Btu 1 chiều CU/CS-C18FFH

Điều hòa tủ đứng Panasonic 18.000Btu 1 chiều CU/CS-C18FFH

19.400.000đ

Chi tiết

28.500.000đ

Điều hòa tủ đứng Panasonic 28.000Btu 1 chiều CU/CS-C28FFH

Điều hòa tủ đứng Panasonic 28.000Btu 1 chiều CU/CS-C28FFH

28.500.000đ

Chi tiết