Sản phẩm - Điều hòa Samsung

7.200.000đ

Điều hòa Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 1 HP AR10DYHZAWKNSV

7.200.000đ

Chi tiết

8.100.000đ

Điều hòa Samsung Inverter 1.5 HP AR13DYHZAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 1.5 HP AR13DYHZAWKNSV

8.100.000đ

Chi tiết

Điều hòa Samsung Inverter 2 HP AR18DYHZAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 2 HP AR18DYHZAWKNSV

Chi tiết

Điều hòa Samsung Inverter 2.5 HP AR24DYHZAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 2.5 HP AR24DYHZAWKNSV

Chi tiết

15.400.000đ

Điều hòa Samsung 24000Btu inverter AR24TYHYCWKNSV

Điều hòa Samsung 24000Btu inverter AR24TYHYCWKNSV

15.400.000đ

Chi tiết

6.800.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 9000Btu AR10CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 9000Btu AR10CYHAAWKNSV

6.800.000đ

Chi tiết

8.100.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 12000Btu AR13CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 12000Btu AR13CYHAAWKNSV

8.100.000đ

Chi tiết

13.700.000đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18CYFAAWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18CYFAAWKNSV

13.700.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Samsung Inverter 9000 BTU AR10CYFAAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 9000 BTU AR10CYFAAWKNSV

8.950.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Máy Lạnh Samsung Inverter 9000Btu AR10CYECAWKNSV

Máy Lạnh Samsung Inverter 9000Btu AR10CYECAWKNSV

8.950.000đ

Chi tiết

16.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000Btu AR18TYGCDWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000Btu AR18TYGCDWKNSV

16.900.000đ

Chi tiết

17.700.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000BTU AR18CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000BTU AR18CYHAAWKNSV

17.700.000đ

Chi tiết

10.900.000đ

Điều hòa Samsung Inverter 12000 BTU AR13CYFAAWKNSV

Điều hòa Samsung Inverter 12000 BTU AR13CYFAAWKNSV

10.900.000đ

Chi tiết

22.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000Btu AR24TYGCDWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000Btu AR24TYGCDWKNSV

22.900.000đ

Chi tiết

24.500.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000BTU AR24CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000BTU AR24CYHAAWKNSV

24.500.000đ

Chi tiết

19.500.000đ

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 12000Btu 1 chiều AC035TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 12000Btu 1 chiều AC035TN1DKC/EA

19.500.000đ

Chi tiết

23.300.000đ

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 18000Btu 1 chiều AC052TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 18000Btu 1 chiều AC052TN1DKC/EA

23.300.000đ

Chi tiết

26.900.000đ

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 24000Btu 1 chiều AC071TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần 1 hướng thổi Samsung 24000Btu 1 chiều AC071TN1DKC/EA

26.900.000đ

Chi tiết

22.100.000đ

Điều hòa âm trần 18000Btu Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 18000Btu Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA

22.100.000đ

Chi tiết

24.800.000đ

Điều hòa âm trần 24000Btu Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 24000Btu Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA

24.800.000đ

Chi tiết

31.800.000đ

Điều hòa âm trần 36000Btu Samsung 1 chiều AC100TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 36000Btu Samsung 1 chiều AC100TN4DKC/EA

31.800.000đ

Chi tiết

31.800.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 36000Btu 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 36000Btu 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

31.800.000đ

Chi tiết

35.500.000đ

Điều hòa âm trần 42000Btu Samsung 1 chiều AC120TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 42000Btu Samsung 1 chiều AC120TN4DKC/EA

35.500.000đ

Chi tiết

35.500.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 42000Btu 1 chiều 3 pha AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 42000Btu 1 chiều 3 pha AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

35.500.000đ

Chi tiết

36.800.000đ

Điều hòa âm trần 48000Btu Samsung 1 chiều AC140TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 48000Btu Samsung 1 chiều AC140TN4DKC/EA

36.800.000đ

Chi tiết

39.200.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 48000Btu 1 chiều 3 pha AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 48000Btu 1 chiều 3 pha AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

39.200.000đ

Chi tiết

33.100.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 24.200Btu AC071TN4PKC/EA

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 24.200Btu AC071TN4PKC/EA

33.100.000đ

Chi tiết

39.800.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 34.100Btu AC100TN4PKC/EA

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 34.100Btu AC100TN4PKC/EA

39.800.000đ

Chi tiết

39.800.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 34.100Btu AC100TN4PKC/EA (3 pha)

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 34.100Btu AC100TN4PKC/EA (3 pha)

39.800.000đ

Chi tiết

44.500.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 41.300Btu AC120TN4PKC/EA

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 41.300Btu AC120TN4PKC/EA

44.500.000đ

Chi tiết

44.500.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 41.300Btu AC120TN4PKC/EA (3 pha)

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 41.300Btu AC120TN4PKC/EA (3 pha)

44.500.000đ

Chi tiết

46.800.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 45.700Btu AC140TN4PKC/EA

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 45.700Btu AC140TN4PKC/EA

46.800.000đ

Chi tiết

46.800.000đ

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 45.700Btu AC140TN4PKC/EA (3 pha)

Điều hòa âm trần 360 độ Samsung Inverter 45.700Btu AC140TN4PKC/EA (3 pha)

46.800.000đ

Chi tiết

30.500.000đ

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 30.000Btu AC030BNPDKC/TC

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 30.000Btu AC030BNPDKC/TC

30.500.000đ

Chi tiết

38.000.000đ

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 36.000Btu AC036BNPDKC/TC

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 36.000Btu AC036BNPDKC/TC

38.000.000đ

Chi tiết

40.800.000đ

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 48.000Btu AC048BNPDKC/TC

Điều hòa tủ đứng Samsung inverter 48.000Btu AC048BNPDKC/TC

40.800.000đ

Chi tiết

81.900.000đ

Điều hòa tủ đứng Samsung 96.000Btu inverter 1 chiều AF0AKV3SAEENSG

Điều hòa tủ đứng Samsung 96.000Btu inverter 1 chiều AF0AKV3SAEENSG

81.900.000đ

Chi tiết

5.400.000đ

Điều hòa Samsung 9000Btu inverter AR09TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 9000Btu inverter AR09TYHQASINSV

5.400.000đ

Chi tiết

6.800.000đ

Điều hòa Samsung 12000Btu inverter AR12TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 12000Btu inverter AR12TYHQASINSV

6.800.000đ

Chi tiết

11.500.000đ

Điều hòa Samsung 18000Btu inverter AR18TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 18000Btu inverter AR18TYHQASINSV

11.500.000đ

Chi tiết