Sản phẩm - Điều hòa Samsung

5.650.000đ

Điều hòa Samsung 9000Btu inverter AR09TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 9000Btu inverter AR09TYHQASINSV

5.650.000đ

Chi tiết

6.900.000đ

Điều hòa Samsung 12000Btu inverter AR12TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 12000Btu inverter AR12TYHQASINSV

6.900.000đ

Chi tiết

11.600.000đ

Điều hòa Samsung 18000Btu inverter AR18TYHQASINSV

Điều hòa Samsung 18000Btu inverter AR18TYHQASINSV

11.600.000đ

Chi tiết

15.400.000đ

Điều hòa Samsung 24000Btu inverter AR24TYHYCWKNSV

Điều hòa Samsung 24000Btu inverter AR24TYHYCWKNSV

15.400.000đ

Chi tiết

7.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 9000Btu AR10CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 9000Btu AR10CYHAAWKNSV

7.900.000đ

Chi tiết

8.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 12000Btu AR13CYHAAWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 12000Btu AR13CYHAAWKNSV

8.900.000đ

Chi tiết

16.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000Btu AR18TYGCDWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000Btu AR18TYGCDWKNSV

16.900.000đ

Chi tiết

22.900.000đ

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000Btu AR24TYGCDWKNSV

Điều hòa Samsung inverter wind-free 24000Btu AR24TYGCDWKNSV

22.900.000đ

Chi tiết

19.400.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 12000Btu 1 chiều AC035TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 12000Btu 1 chiều AC035TN1DKC/EA

19.400.000đ

Chi tiết

23.600.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 18000Btu 1 chiều AC052TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 18000Btu 1 chiều AC052TN1DKC/EA

23.600.000đ

Chi tiết

27.000.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 24000Btu 1 chiều AC071TN1DKC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 24000Btu 1 chiều AC071TN1DKC/EA

27.000.000đ

Chi tiết

22.500.000đ

Điều hòa âm trần 18000Btu Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 18000Btu Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA

22.500.000đ

Chi tiết

25.300.000đ

Điều hòa âm trần 24000Btu Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 24000Btu Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA

25.300.000đ

Chi tiết

32.300.000đ

Điều hòa âm trần 36000Btu Samsung 1 chiều AC100TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 36000Btu Samsung 1 chiều AC100TN4DKC/EA

32.300.000đ

Chi tiết

33.850.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 36000Btu 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 36000Btu 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

33.850.000đ

Chi tiết

36.400.000đ

Điều hòa âm trần 42000Btu Samsung 1 chiều AC120TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 42000Btu Samsung 1 chiều AC120TN4DKC/EA

36.400.000đ

Chi tiết

37.700.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 42000Btu 1 chiều 3 pha AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 42000Btu 1 chiều 3 pha AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

37.700.000đ

Chi tiết

37.900.000đ

Điều hòa âm trần 48000Btu Samsung 1 chiều AC140TN4DKC/EA

Điều hòa âm trần 48000Btu Samsung 1 chiều AC140TN4DKC/EA

37.900.000đ

Chi tiết

39.200.000đ

Điều hòa âm trần Samsung 48000Btu 1 chiều 3 pha AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

Điều hòa âm trần Samsung 48000Btu 1 chiều 3 pha AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

39.200.000đ

Chi tiết