Sản phẩm - Điều hòa Midea

4.500.000đ

Điều hòa Midea 9000Btu 1 chiều MSAFG-10CRN8

Điều hòa Midea 9000Btu 1 chiều MSAFG-10CRN8

4.500.000đ

Chi tiết

5.550.000đ

Điều hòa Midea 12000Btu 1 chiều MSAFG-13CRN8

Điều hòa Midea 12000Btu 1 chiều MSAFG-13CRN8

5.550.000đ

Chi tiết

8.950.000đ

Điều hòa Midea 18000Btu 1 chiều MSAFG-18CRN8

Điều hòa Midea 18000Btu 1 chiều MSAFG-18CRN8

8.950.000đ

Chi tiết

12.500.000đ

Điều hòa Midea 24000 Btu 1 chiều MSAG-24CRN8

Điều hòa Midea 24000 Btu 1 chiều MSAG-24CRN8

12.500.000đ

Chi tiết

4.700.000đ

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFGII-10CRN8

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFGII-10CRN8

4.700.000đ

Chi tiết

4.800.000đ

Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều MSAFIII-10CRN8

Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều MSAFIII-10CRN8

4.800.000đ

Chi tiết

15.900.000đ

Điều hòa âm trần Midea 18000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-18CRN8

Điều hòa âm trần Midea 18000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-18CRN8

15.900.000đ

Chi tiết

18.950.000đ

Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-28CRN8

Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-28CRN8

18.950.000đ

Chi tiết

25.600.000đ

Điều hòa âm trần Midea 36000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-36CRN8

Điều hòa âm trần Midea 36000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-36CRN8

25.600.000đ

Chi tiết

29.400.000đ

Điều hòa âm trần Midea 50000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-50CRN8

Điều hòa âm trần Midea 50000Btu 1 chiều gas R32 MCD1-50CRN8

29.400.000đ

Chi tiết

16.800.000đ

Điều hòa âm trần Midea 18.000Btu 2 chiều MCA3-18HRN1

Điều hòa âm trần Midea 18.000Btu 2 chiều MCA3-18HRN1

16.800.000đ

Chi tiết

20.100.000đ

Điều hòa âm trần Midea 24000Btu 2 chiều MCD1-24HRN1

Điều hòa âm trần Midea 24000Btu 2 chiều MCD1-24HRN1

20.100.000đ

Chi tiết

27.950.000đ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 36.000Btu MCD1-36HRN1

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 36.000Btu MCD1-36HRN1

27.950.000đ

Chi tiết

30.800.000đ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 50.000Btu MCD1-50HRN1

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 50.000Btu MCD1-50HRN1

30.800.000đ

Chi tiết

4.550.000 đồng

Máy lạnh Midea 1HP

Máy lạnh Midea 1HP

4.550.000 đồng

Chi tiết

5.650.000 đồng

Máy lạnh Midea 1.5HP

Máy lạnh Midea 1.5HP

5.650.000 đồng

Chi tiết

8.900.000 đồng

Máy lạnh Midea 2HP

Máy lạnh Midea 2HP

8.900.000 đồng

Chi tiết

12.500.000 đồng

Máy lạnh Midea 2.5HP

Máy lạnh Midea 2.5HP

12.500.000 đồng

Chi tiết

18.500.000 đồng

Máy lạnh tủ đứng Midea 3HP

Máy lạnh tủ đứng Midea 3HP

18.500.000 đồng

Chi tiết

24.500.000 đồng

Máy lạnh tủ đứng Midea 5.5HP

Máy lạnh tủ đứng Midea 5.5HP

24.500.000 đồng

Chi tiết

18.530.000 đồng

Máy lạnh tủ đứng Midea 3HP 2 chiều

Máy lạnh tủ đứng Midea 3HP 2 chiều

18.530.000 đồng

Chi tiết

28.980.000 đồng

Máy lạnh tủ đứng Midea 5.5HP 2 chiều

Máy lạnh tủ đứng Midea 5.5HP 2 chiều

28.980.000 đồng

Chi tiết

14.670.000 đồng

Máy lạnh Âm trần Midea 2HP

Máy lạnh Âm trần Midea 2HP

14.670.000 đồng

Chi tiết

18.050.000 đồng

Máy lạnh Âm trần Midea 2.5HP

Máy lạnh Âm trần Midea 2.5HP

18.050.000 đồng

Chi tiết

24.228.000 đồng

Máy lạnh Âm trần Midea 4HP

Máy lạnh Âm trần Midea 4HP

24.228.000 đồng

Chi tiết

27.900.000 đồng

Máy lạnh Âm trần Midea 5.5HP

Máy lạnh Âm trần Midea 5.5HP

27.900.000 đồng

Chi tiết

11.500.000 đồng

Máy lạnh nối ống gió Midea 1.2HP

Máy lạnh nối ống gió Midea 1.2HP

11.500.000 đồng

Chi tiết

14.600.000 đồng

Máy lạnh nối ống gió Midea 2HP

Máy lạnh nối ống gió Midea 2HP

14.600.000 đồng

Chi tiết

16.800.000 đồng

Máy lạnh nối ống gió Midea 2.5HP

Máy lạnh nối ống gió Midea 2.5HP

16.800.000 đồng

Chi tiết

19.250.000 đồng

Máy lạnh nối ống gió Midea 3HP

Máy lạnh nối ống gió Midea 3HP

19.250.000 đồng

Chi tiết

12.100.000 đồng

Máy lạnh áp trần Midea 2HP

Máy lạnh áp trần Midea 2HP

12.100.000 đồng

Chi tiết

22.300.000 đồng

Máy lạnh áp trần Midea 3HP

Máy lạnh áp trần Midea 3HP

22.300.000 đồng

Chi tiết

22.150.000 đồng

Máy lạnh áp trần Midea 4HP

Máy lạnh áp trần Midea 4HP

22.150.000 đồng

Chi tiết

25.350.000 đồng

Máy lạnh áp trần Midea 5.5HP

Máy lạnh áp trần Midea 5.5HP

25.350.000 đồng

Chi tiết