1 2 3 4 5
 1. Ống đồng Thailand phi 6.35
  14.500đồng/mét
 2. Ống đồng Thailand phi 12.7
  35.200đồng/mét
 3. Gas lạnh R32
  1.250.000 đồng/bình
 4. THÁP GIẢI NHIỆT KING SUN
  Call
 5. ỐNG ĐỒNG THAILAND
  Call
 6. ỐNG ĐỒNG CÂY
  Call
 7. ỐNG ĐỒNG THAILAND
  Call
 8. PHỤ KIỆN ỐNG ĐỒNG
  Call
 9. PHỤ KIỆN ỐNG ĐỒNG
  Call
 10. CÁCH NHIỆT ỐNG ĐỒNG
  Call
 11. CÁCH NHIỆT ỐNG ĐỒNG
  Call
 12. MÁY NÉN LẠNH
  Call
 13. MÁY NÉN LẠNH
  Call
 14. Quạt gắn tường Kruger
  Call
 15. Quạt hướng trục Kruger
  Call
 16. Quạt li tâm Kruger
  Call
 17. Quạt li tâm Kruger
  Call
 18. Quạt hướng trục
  Call
 19. Quạt dạng in-line dẫn động trực tiếp
  Call
 20. Quạt thông gió công nghiệp
  Call
 21. Cooling Pad
  Call
 22. Tấm trao đổi nhiệt Coolingpad
  Call
 23. Ống gió tôn tráng kẽm
  Call
 24. GAS LẠNH R22
  Call
 25. GAS LẠNH 410A
  Call
 26. GAS LẠNH 134A
  Call
 27. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-800A
  2.500.000 đồng
 28. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-1500B
  4.165.000 đồng
 29. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B
  5.780.000 đồng
 30. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3000B
  4.250.000 đồng
 31. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500A
  5.950.000 đồng
 32. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D
  5.300.000 đồng
 33. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000A
  5.500.000 đồng
 34. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000B
  6.120.000 đồng
 35. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000C
  5.000.000 đồng
 36. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D
  5.525.000 đồng
 37. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A
  8.400.000 đồng
 38. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-9000A
  9.350.000 đồng
 39. Máy làm mát cao cấp Daikio DK-10000A
  10.200.000 đồng
 40. Ống đồng
  Call