1 2 3 4 5
 1. Điều hòa Toshiba 1hp
  7.500.000 đồng
 2. Điều hòa Toshiba 1.5hp
  10.450.000 đồng
 3. Điều hòa Toshiba 2hp
  15.300.000 đồng
 4. Điều hòa Toshiba 2.5hp
  20.150.000 đồng