Dự án

CÔNG TY SÔNG THUTên dự án:
Nhà ăn của Công ty Sông Thu

Địa điểm thi công:
tại đường Yết Kiêu, khu Cảng Tiên Sa, Tp. Đà Nẵng 

Hạng mục thi công:
1. Điều hòa không khí tủ đứng đặt sàn Daikin.
2. Điều hòa không khí hai mãnh treo tường Panasonic

Tổng giá trị dự án: 455.231.945 đồng.