Skip to Main Content »

1 2 3 4 5
CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI - CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

 Tên dự án:
CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI - CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Chủ đầu tư: CHI NHÁNH VẬN TẢI VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI - CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Địa điểm thi công:
81C Lê Văn Hiến, Tp. Đà Nẵng 

Hạng mục thi công:
1. Điều hòa không khí Panasonic.
2. Hệ thống thông gió. Hút Toilet

Tổng giá trị dự án: 600.000.000 đồng

Các dự án khác :